Papildapdrošināšana

Lai iegūtu pilnīgāku apdrošināšanas aizsardzību, Jums ir iespēja iekļaut savā polisē arī papildapdrošināšanu. Tā papildina pamatapdrošināšanas līgumu un sniedz finansiālo nodrošinājumu gadījumiem, kas nav iekļauti pamatapdrošināšanā.

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana

Nelaimes gadījumi notiek negaidīti un to sekas var būt dažādas – trauma, kaulu lūzums, invaliditāte vai pat nāve. Šādos brīžos rodas nepieciešamība pēc papildus finanšu līdzekļiem. Nelaimes gadījumu apdrošināšana ir ērts un izdevīgs veids, kā nodrošināt finansiālu aizsardzību sev un savai ģimenei, ja notiktu nelaimes gadījums. Lasīt vairāk

Smagu saslimšanu apdrošināšana

Infarkts, insults, vēzis ir visbiežāk sastopamākās smagās saslimšanas, kuru ārstēšanai var būt nepieciešami ievērojami naudas līdzekļi. Smagu saslimšanu papildapdrošināšana sniedz finansiālo nodrošinājumu šo un citu nopietnu saslimšanu gadījumos. Lasīt vairāk

Darbaspēju zuduma papildapdrošināšana

Darba spēju zuduma papildapdrošināšana sedz turpmākās iemaksas par polisi gadījumā, ja iestājas apdrošinātā darba nespēja, kas ilgst sešus un vairāk mēnešus. Lasīt vairāk