Nodokļu atvieglojumi

Iespēja saņemt atpakaļ 23% no veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu veidošanu.

Kādi ir nodokļu atvieglojumi?

Jums ir iespēja saņemt no valsts iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu 23% apmērā no veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu.

Kādi ir nosacījumi?

 

Lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, ir jāievēro sekojoši nosacījumi:

  • Līguma termiņš ne īsāks par 5 gadiem;
  • Iemaksas nepārsniedz 10% no Jūsu gada bruto darba samaksas (kurai tiek piemērota 23% IIN likme; darba samaksa pirms nodokļu nomaksas).

Kā saņemt nodokļu atvieglojumus?

 

  • Lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija. Gada ienākuma deklarāciju var iesniegt elektroniski, izmantojot Elektroniskās deklarēšanās sistēmu (EDS).
  • Ir iespēja deklarēt maksājumus arī par iepriekšējiem 3 gadiem, ja tas nav izdarīts līdz šim.
  • Gada deklarāciju var iesniegt, sākot ar 1.martu par iepriekšējo gadu.
  • Deklarācijai nav jāpievieno nekādi dzīvības apdrošināšanas maksājumus apliecinoši dokumenti vai izziņas,  jo informācija par veiktajām iemaksām būs pieejama VID.
  • Ja Jums nav jāveic citas deklarēšanas (piemēram, par citiem nodokļu atvieglojumiem vai saimniecisko darbību), tad deklarācija jau būs automātiski aizpildīta un atliks tikai norādīt savu norēķinu kontu un apstiprināt deklarāciju. 
  • Pēc Gada deklarācijas iesniegšanas VID veiks nodokļu atvieglojumu aprēķinu un pārskaitīs nodokļu atvieglojumu naudu uz norādīto bankas kontu 3 mēnešu laikā no iesniegšanas brīža.

Piemērs

Jāņa darba samaksa pirms nodokļu nomaksas ir 1000 EUR mēnesī. Jānis noslēdza dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājumu veidošanu līgumu un veica 100 EUR iemaksu ik mēnesi. Nākamajā gadā Jānis iesniedza deklarāciju VID par iepriekšējo gadu. VID Jāņa norādītajā kontā ieskaitīja 276 EUR. 

Vai izmaksas apliekas ar nodokli?

 

  • Apdrošināšanas atlīdzība, kas tiek izmaksāta apdrošinātā nāves gadījumā vai par papildapdrošināšanas gadījumu, netiek aplikta ar nodokļiem.
  • Līguma termiņa beigās, saņemot uzkrātos līdzekļus, tiek aprēķināts tikai kapitāla pieauguma nodoklis 10% apmērā no starpības starp saņemamo uzkrājumu un kopējām iemaksām. Ja iemaksas ir lielākas par uzkrājumu, tad kapitāla pieauguma nodoklis nav jāmaksā. Atlīdzības saņēmējam par nodokļu aprēķināšanu un ieturēšanu nav jāuztraucas, jo to veiks ERGO.

Kur var iegūt papildu informāciju?

Sazinieties ar mūsu apdrošināšanas speciālistiem, un viņi atbildēs uz Jums svarīgiem jautājumiem par nodokļu atvieglojumiem, izmantojot ERGO dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus.

Šis ir vispārīgs skaidrojums, kas ilustrē nodokļu atvieglojumu būtību. Pilnīgu informāciju var iegūt VID interneta mājas lapā www.vid.gov.lv