Dzīvības apdrošināšana un uzkrājumi

Iespēja veidot uzkrājumu bērna izglītībai, nodrošināt sev lielāku pensiju vecumdienās, uzkrāt un sniegt  ģimenei finansiālu drošību un izmantot nodokļu atvieglojumus 23% apmērā no veiktajām iemaksām.

Pensijas

Drošība un finansiālā stabilitāte vecumdienās. Iespēja veidot privātās pensijas uzkrājumu un saņemt 23% nodokļu atvieglojumus, kā arī 2.pensiju līmenī uzkrātā kapitāla izmantošana ar mantošanas iespēju.

Lasīt vairāk

ERGO uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

Tā ir dzīvības apdrošināšana un uzkrājuma veidošana vienlaikus. Iespēja veidot uzkrājumu dažādiem mērķiem, piemēram, bērnu studiju apmaksai, vienlaicīgi nodrošinot finansiālo aizsardzību ģimenei, kā arī saņemt nodokļu atvieglojumus 23% apmērā no veiktajām iemaksām.

Lasīt vairāk

Dzīvības riska apdrošināšana

Rūpes par ģimeni un finansiālā aizsardzība tuviniekiem apgādnieka nāves gadījumā, kā arī finansiālo saistību izpilde kredītņēmēja nāves gadījumā.

Lasīt vairāk

Papildapdrošināšana

Lai iegūtu pilnīgāku apdrošināšanas aizsardzību, Jums ir iespēja iekļaut savā polisē arī papildapdrošināšanu. Tā papildina pamatapdrošināšanas līgumu un sniedz finansiālo nodrošinājumu gadījumiem, kas nav iekļauti pamatapdrošināšanā.

Lasīt vairāk

Banku klientiem

Informācija DnB bankas un Nordea bankas klientiem. Lasīt vairāk

Nodokļu atvieglojumi

Iespēja saņemt atpakaļ 23% no veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu veidošanu. Lasīt vairāk