Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – nešaustiet sevi par nejauši pieļautām kļūdām!

Apdrošināt nozīmē saprast. Mēs saprotam, ka kļūdu cēloņiem var būt pat vairāki cilvēciski attaisnojumi, tomēr ne vienmēr pietiek ar ''Lūdzu, piedod!''. Ar ERGO civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Jūs varat labot pieļautās kļūdas un mācīties no tām, neciešot finansiālus zaudējumus. ERGO civiltiesiskās atbildības (CTA) apdrošināšana atlīdzinās Jums zaudējumu, ja līdz ar nodarījumu kādai citai personai ir iestājusies atbildība, kas paredz finansiāli segt nodarījuma sekas.

ERGO civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas priekšrocības

 • Plašs apdrošināto risku segums, ņemot vērā Jūsu personību, nodarbošanos un citus aspektus, veidojiet sev atbilstošāko civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Tā piemēram, ja gadās appludināt kaimiņus, ja kāds ir guvis traumu uz Jūsu pārvaldībā esošās ielas, Jūsu bērns sabojājis preci veikalā u.tml.
 • Pilnīga atbildība, nešaustiet sevi par neizdarību un nejaušām kļūdām, jo īpaši, ja to iespējamība ir augsta! Mēs uzņemsimies pilnu atbildību par Jūsu radītajiem zaudējumiem.
 • Lojalitātes atlaides, kuras vienmēr var summēt ar citām atlaidēm pat akciju laikā.
 • Plašs ERGO biroju tīkls visā Latvijā – Jums ir iespēja apdrošināt civiltiesisko atbildību jebkurā no ERGO birojiem.
 • Klientu atbalsta tālrunis, kur visu diennakti kompetenti ERGO speciālisti sniegs Jums informatīvu atbalstu. Zvaniet 1887 .

Sazinieties ar mūsu apdrošināšanas speciālistiem, un viņi atbildēs uz Jums svarīgiem jautājumiem par ERGO civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Tipiskākie zaudējumu veidi

 • Tiešie zaudējumi:
  • zaudējumi personas veselībai vai dzīvībai (ārstniecības izmaksas, apbedīšanas izdevumi, kompensācija par miesas bojājumiem, par sakropļojumu, par invaliditāti);
  • mantu sabojāšana vai iznīcināšana (mantas labošanas izmaksas, mantas vērtības zaudējuma brīdī atlīdzināšanas izmaksas).
 • Izrietošie zaudējumi:
  • zaudējumi, kas ir personas veselībai vai dzīvībai nodarīta zaudējuma vai mantu sabojāšanas, vai iznīcināšanas sekas (negūtā darba alga, negūtie ienākumi, kompensācija par apgādnieka zaudējumu, nepieciešamie rehabilitācijas izdevumi pēc gūtās traumas u.c.).
 • Finansiālie zaudējumi:
  • zaudējumi, kas nav ne personas veselībai vai dzīvībai nodarīti zaudējumi, ne arī mantu sabojāšana vai iznīcināšana, ne arī no iepriekšminētajiem izrietošie zaudējumi.

Biežāk izplatītie CTA apdrošināšanas veidi

 • Privātā CTA apdrošināšana:
  • ikdienas riski un darbības, kas nav saistītas ar Jūsu profesionālo darbību vai ar ienākumu gūšanu. Piemēram, atbildība kā dzīvokļa vai privātmājas īpašniekam, kā velosipēdistam, atbildība par nepilngadīgajiem u.tml.
  • Noderīga visām privātpersonām un ar vienu polisi varat apdrošināt visu ģimeni.
 • Dzīvokļa/privātmājas īpašnieka, īrnieka CTA apdrošināšana:
  • Atbildība kā dzīvokļa vai privātmājas īrniekam. Piemēram, tiek izraisīts ugunsgrēks un to dzēšot tiek appludināti kaimiņi.  Sav SSsSssssSsaSavukārt, ja ir apdrošināta īrnieka atbildība –  apdrošināšanas aizsardzība  attiecas arī uz zaudējumu dzīvokļa īpašniekam.
  • Noderīga dzīvokļu īrniekiem un to īpašniekiem, kuriem nav noslēgta privātā CTA.
 • Ēkas, gruntsgabala īpašnieka vai apsaimniekotāja CTA apdrošināšana:
  • Atbildība kā ēkas, gruntsgabala īpašniekam. Piemēram, krītošas lāstekas un sniegs, slidena ietve.
  • Noderīgi izīrējamo un iznomājamo ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem.

Cik maksā CTA apdrošināšana?

Civiltiesiskās atbildības polises cena tiek aprēķināta individuāli, atbilstoši Jūsu vēlmēm un vajadzībām.

Kā un kur iegūt ERGO CTA apdrošināšanas polisi?

Zvaniet vai dodieties uz Jums tuvāko ERGO biroju, kur mūsu apdrošināšanas speciālisti palīdzēs noformēt Jūsu vajadzībām atbilstošāko CTA apdrošināšanu.

Mēs, ERGO apdrošināšanas speciālisti, palīdzēsim Jums saglabāt mieru un labas attiecības situācijas, kad neveiksmīgas apstākļu sakritības dēļ, esat nodarījis zaudējumu citai personai – draugam, kaimiņam, kolēģim u.tml.

Pat īpaši ievērojot drošības noteikumus, mēs nevaram būt pasargāti no dažādu nejaušību un likumsakarīgu notikumu kopuma, kas var radīt tiešus vai netiešus kaitējumus trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai. Šādiem gadījumiem paredzēta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas palīdzēs neciest finansiālus zaudējumus.

Kā rīkoties, ja ir noticis negadījums?

Ja esat Apdrošinātais (persona, kuras atbildība ir apdrošināta):

 • Novērtējiet radušos situāciju un dariet visu iespējamo, lai mazinātu negadījuma sekas. Ja nepieciešams, paziņojiet glābšanas dienestam un policijai, zvanot pa tālruni 112;
 • Par katru iespējamo apdrošināšanas gadījumu vai cietušās personas celto prasību nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā paziņojiet ERGO, zvanot uz diennakts klientu, atbalsta dienestu pa tālruni 1887 vai aizpildot pieteikumu elektroniski;
 • Iesniedziet ERGO paskaidrojumu par notikušo negadījumu, norādot, vai, Jūsuprāt, ir iestājusies atbildība par notikušo (atgādinām, ka bez saskaņošanas ar ERGO Jums nav tiesības atzīt vai apmierināt trešo personu prasības);
 • Saglabājiet un iesniedziet ERGO visus dokumentus, kas apstiprina negadījuma iestāšanās vietu, laiku, citus būtiskos apstākļus un zaudējuma apmēru;
 • Ja iespējams, uzņemiet un iesniedziet ERGO notikumu un bojāto mantu raksturojošus fotoattēlus;
 • Informējiet cietušo personu par tās tiesībām vērsties ERGO notikuma izvērtēšanai. 

Ja esat cietusī persona:

 • Novērtējiet radušos situāciju un dariet visu iespējamo, lai mazinātu negadījuma sekas. Ja nepieciešams, paziņojiet glābšanas dienestam un policijai, zvanot pa tālruni 112;
 • Noskaidrojiet, vai negadījuma izraisītājam ir noslēgts civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums un tā numuru;
 • Paziņojiet par notikušo ERGO, zvanot uz diennakts klientu atbalsta dienestu pa tālruni 1887 vai aizpildot pieteikumu elektroniski;
 • Saglabājiet un iesniedziet ERGO visus dokumentus, kas apstiprina negadījuma iestāšanās vietu, laiku, citus būtiskos apstākļus un zaudējuma apmēru;
 • Ja iespējams, uzņemiet un iesniedziet ERGO notikumu un bojāto mantu raksturojošus fotoattēlus.

Svarīgi!

Vispārējās vai profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums paredz atlīdzināt kaitējumu trešās personas veselībai vai dzīvībai, vai zaudējumu trešās personas mantai, ko izraisījusi Apdrošinātā (Apdrošinātie vai Apdrošinātās personas atbilstoši noslēgtā līguma saturam var būt arī, piemēram, apdrošinātā uzņēmuma darbinieki vai fiziskās personas ģimenes locekļi) darbība vai sniegtie profesionālie pakalpojumi.

Ja Jums ir nepieciešams atbalsts neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar ERGO diennakts klientu atbalsta dienestu pa tālruni 1887.