Sūdzību izskatīšanas kārtība ERGO

Sūdzība – paziņojums par neapmierinātību ar ERGO sniegto pakalpojumu. Par sūdzību nav uzskatāms paziņojums, kurā nav norādīts fiziskai personai – vārds, uzvārds un adrese un juridiskai personai – nosaukums un juridiskā adrese.

Sūdzības iesniedzējs – persona, kurai ir nodoms noslēgt apdrošināšanas līgumu vai, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu.

Klienti sūdzības var iesniegt rakstiski:

  • sūtot pa pastu uz ERGO, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013;
  • iesniedzot kādā no ERGO birojiem;
  • sūtot elektroniski ar norādi "Sūdzība" uz e-pastu info@ergo.lv vai aizpildot pieteikuma formu.

Sūdzību izskatīšana ERGO ir bez maksas un to var iesniegt fiziska vai juridiska persona vai tās pilnvarots pārstāvis. ERGO izskata sūdzību un atbildi sniedz parasti 14 dienu laikā.

Sūdzībā ir jāietver šāda informācija:

  • Iesniedzēja dati fiziskai personai - Vārds, uzvārds, personas kods, pasta adrese, e-pasta adrese kontakta tālruņa numurs un juridiskai personai - nosaukums, juridiskā adrese, Reģ.Nr., kontaktpersona un e-pasts;
  • Skaidri formulēts sūdzības izklāsts (būtība), ja ir pieejams iekļaujot apdrošināšanas veidu un polises numuru;
  • Iesniedzēja prasība sūdzības apmierināšanai;
  • Pievienoto dokumentu saraksts;
  • Iesniedzēja paraksts (ja netiek sūtīts elektroniski);
  • Sūdzības sastādīšanas datums.

Ja atbilde uz Jūsu sūdzību nav apmierinoša, un Jums šķiet, ka Jūsu tiesības vai likumiskās intereses ir aizskartas, Jums ir tiesības vērsties ar iesniegumu OMBUD, FKTK vai saskaņā ar Civillikumu tiesā.

Neskaidrību gadījumā zvaniet uz ERGO klientu atbalsta tālruni 1887.

Vairāk informācijas par sūdzību izskatīšanas procesu ERGO: