Rekvizīti

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103336441
PVN reģistrācijas Nr.: LV40103336441
Juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV1013
Tālr.: (+371) 67081887, fakss: (+371) 67081705, e-pasts: info@ergo.lv
 
GIIN: 7S01XH.00028.BR.428
 
Norēķinu konti:
 
AS DNB banka
S.W.I.F.T. RIKOLV2X
EUR LV60RIKO0002010090449
USD LV59RIKO0002030060536
 
AS SEB banka
S.W.I.F.T. UNLALV2X
EUR LV51UNLA0002001469951
USD LV09UNLA0002001469252
 
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
S.W.I.F.T. NDEALV2X
EUR LV80NDEA0000080004518
USD LV96NDEA0000080004521
 
AS Swedbank
S.W.I.F.T. HABALV22
Multikonts:
LV20HABA0001403031435

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103599913
PVN reģistrācijas Nr.: LV40103599913
Juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV1013
Tālr.: (+371) 67081887, fakss: (+371) 67081715, e-pasts: info@ergo.lv
 
Norēķinu konti:
 
AS DNB banka
S.W.I.F.T. RIKOLV2X
EUR LV63RIKO0002010090007
USD LV32RIKO0002030060343
 
AS SEB banka
S.W.I.F.T. UNLALV2X
EUR LV35UNLA0002001469948
USD LV90UNLA0002001469249
 
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
S.W.I.F.T. NDEALV2X
EUR LV38NDEA0000081983007
USD LV68NDEA0000081983049
 
AS Swedbank
S.W.I.F.T. HABALV22
Multikonts:
LV24HABA0001403031363

AS CItadele banka

S.W.I.F.T. PARXLV22
EUR LV47PARX0013623240001