Finanšu informācija

Šeit Jūs varat lejuplādēt gada finanšu pārskatus un publiskos ceturkšņa pārskatus.