Pusgada darbības rezultāti

ERGO Baltijas dzīvības apdrošināšanas sabiedrība pusgadu noslēdz ar 2,48 miljonu eiro peļņu

 

Saskaņā ar IFRS (International Fininacial Reporting Standards), šī gada pirmajos sešos mēnešos ERGO parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms Baltijā sasniedz 66 milj. eiro. Savukārt apdrošināšanas atlīdzībās pirmajā pusgadā ERGO Baltijā saviem klientiem izmaksāja vairāk kā 42 milj. eiro.

ERGO Life Insurance SEpusgada peļņa, balstoties šī gada pirmo sešu mēnešu datiem, pieaugusi vairāk kā 2,5 reizes, salīdzinājumā ar līdzvērtīgu periodu pērn, un pārsniedz 2,48 miljonus eiro.

Vislabākie darbības rādītāji sasniegti ERGO Life Insurance SE filiālē Latvijā, kur gūta lielākā peļņas daļa.  

 

ERGO apdrošināšanas sabiedrībās Baltijā vērojama pozitīva tendence arī parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjomā, kas pusgada griezumā pieaugušas par 3%, palielinot apjomu gan ERGO nedzīvības, gan dzīvības apdrošināšanā. ERGO apdrošināšanas prēmiju izaugsmi Baltijas nedzīvības sektorā visvairāk ietekmēja transportlīdzekļu apdrošināšanas segments. To apliecina ERGO rādītāji Lietuvā, kur parakstīto prēmiju apjoms KASKO segmentā pieaudzis par 32% un OCTA par 20%, kā arī Latvijā OCTA segmentā pieaugums bija 3%.

 

Dr.Kestutis Bagdonavičius, ERGO valdes priekšsēdētājs Baltijā ir pārliecināts, ka Baltijas valstu ekonomika pašlaik atdzīvojas, pozitīvi ietekmējot apdrošināšanas tirgu un veicinot  tā izaugsmi. Savukārt ERGO veiksmīgo darbību galvenokārt nodrošina profesionāla risku vadība un realizētā izdevumu optimizācija, kā arī pakāpenisks parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma pieaugums.

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības pieaugošā peļņa skaidri parāda ieguvumus no ERGO dzīvības sabiedrību apvienošanas Baltijas valstīs. Tāpat jāuzsver ERGO īpaši atbildīgā pieeja tehnisko rezervju veidošanā Baltijā, kas sekmējusi ātru apdrošināšanas atlīdzību izmaksu klientiem pēdējā pusgadā, kad bija vērojams būtisks atlīdzību pieteikumu skaita pieaugums”, informē Dr. Kestutis Bagdonavičius.

 

Labākos peļņas rādītājus uzrāda Latvijas filiāle dzīvības un veselības apdrošināšanā

Šī gada pirmajā pusgadā ERGO Life Insurance SE peļņa pārsniedz 2,48 milj. eiro, kas ir 2,5 reizes vairāk, salīdzinot ar identisku periodu pērn, kad ERGO peļņa sasniedza 912 tūkst. eiro. Vislabākos darbības rādītājus izdevies sasniegt ERGO Life Insurance SE Latvijas filiālei, kur gūta lielākā peļņas daļa.

Dzīvības apdrošināšanā ERGO prēmiju pieaugums īpaši pieaudzis Latvijā un Lietuvā, kas noticis galvenokārt dēļ iepriekš pārņemtāVital Life portfeļa. Pēc Vital Lifeapdrošināšanasportfeļa pārņemšanas Lietuvā un Latvijā 2010. gadā ERGO klientu skaits pieauga par 5500 personām.

Tomēr paralēli prēmiju pieaugumam šī gada pirmajā pusgadā ERGO nedzīvības segmentā būtiski pieauga arī klientiem izmaksāto atlīdzību apjoms Baltijā, sasniedzot 33,4 milj. eiro (2010. gadā – 31,3 milj. eiro).

Pērn ziemas sezonā lielais izmaksāto atlīdzību apjoms ir vērtējams kā galvenais faktors, kas samazināja ERGO nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībās gūto peļņu Baltijā. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības ERGO Latvija peļņa šī gada pirmajā pusgadā sasniedza 195,6 tūkst. eiro.

 

Dr. Bagdonavičiusir pārliecināts, ka ekonomiskā situācija Baltijā sniedz iespēju veikt piesardzīgas prognozes straujākai parakstīto prēmiju izaugsmei šajā gadā. „Balstoties uz pēdējām ERGO prognozēm Baltijā, šogad visos apdrošināšanas segmentos paredzama pozitīva izaugsmes tendence. Jo īpaši tas sagaidāms transportlīdzekļu apdrošināšanas veidos, ko intensīvi izmanto vidēji un lieli uzņēmumi, kas ir ieinteresēti samazināt lielākus riskus. Arī dzīvības apdrošināšanas segmentā gaidāms mērens pieaugums. Krīze daudziem cilvēkiem likusi pārvērtēt savas prioritātes un koncentrēties uz finansiālu nodrošinājumu neparedzētās dzīves situācijās. Jau šobrīd vērojams intereses pieaugums par dzīvības apdrošināšanu, kur uzkrājumi tiek piesaistīti ieguldījumiem fondos  un kur papildus iekļautadarbspēju zuduma, nelaimes gadījumu un dzīvības riska apdrošināšana,” uzsvēr ERGO valdes priekšsēdētājs Baltijā Dr. Kestutis Bagdonavičius.

 

Lielākais ERGO atlīdzību pieteikumu skaits tika saņemts Igaunijā, kur apdrošināšanas atlīdzībās klientiem tika izmaksāti 16 milj. eiro.

ERGO apdrošinātāju grupā Baltijā lielākā izmaksātā atlīdzība sasniedz gandrīz 1 milj. eiro apmēru un tā tika izmaksāta Lietuvā pēc sprādziena piena kombinātā. Savukārt Latvijā lielākā izmaksātā atlīdzība bija par nozagto kravu un tā sastādīja vairāk kā 92 tūkst. eiro.

 

Par ERGO apdrošināšanas grupu

ERGO ir viena no vadošajām apdrošinātāju grupām Baltijas reģionā, kas darbojas dzīvības, nedzīvības, veselības un pensiju apdrošināšanas segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī Baltkrievijā. ERGO Baltijā apdrošināšanas sabiedrību parakstīto prēmiju apjoms 2010.gadā sasniedza 130 miljonus eiro.

Baltijas valstīs ERGO pakalpojumiem, ekspertu zināšanām un finansiālajai stabilitātei uzticas vairāk kā 450 000 klientu.

ERGO apdrošināšanas sabiedrības Baltijā ietilpst ERGO Apdrošinātāju Grupā, kas ir viena no Eiropas lielākajiem grupām ar kopējo gada parakstīto prēmiju virs 19 miljardi eiro. ERGO ir pārstāvēts 30 pasaules valstīs, apvienojot 135 apdrošināšanas sabiedrības un apkalpojot vairāk kā 40 miljonus klientu.

ERGO Apdrošinātāju Grupas akcionārs ir Munich Re, kas ir viena no pasaulē vadošajām pārapdrošināšanas un risku apdrošināšanas sabiedrībām.

 

Sīkākai informācijai:

Inese Kronberga

ERGO Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste

Tālr.: 29215409; 67081941

Inese.Kronberga@ergo.lv